Pārlekt uz galveno saturu

Aktuālie projekti

Aktuālie projekti

Valsts pētījumu programma - Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā (AgroBioRes)

EUROLEGUME - Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply food and feed. 

INNOFRUIT - "Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība aungļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs".

Graudu un rapša šķirnu izturības izvērtējums pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, novērojot šķirnu saimnieciskās īpašības. 

Projekta finansējums: 8964.00 EUR

Projekta mērķis - projekta ietvaros paredzēts novērtēt slimību ieņēmību graudaugu un rapšu šķirnēm, kas tiek dotas uz augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu, kur ietilpst šķirnes, kas jau ietvertas nacionālajā vai Eiropas savienības katalogā un Latvijā šķirnes pārstāvis vēlas veikt tikai pēcreģistrācijas izmēģinājumus, kā arī pavisam jaunas, perspektīvas šķirnes, kuras iziet pārbaudes, lai tiktu iekļautas nacionālajā katalogā. Veicot šādu jauno šķirņu slimību monitoringu šķirņu salīdzināšanas ietvaros, vidēji trīs vietās Latvijā, būs iespējams iegūt priekšstatu, ko jaunās šķirnes dara Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, ja tām netiek pielietota pilna intensīvā audzēšanas tehnoloģija – lietoti augu augšanas regulatori un fungicīdi.

Vislielākais ieguvējs no šādas slimību novērtēšanas būs audzētājs – zemnieks, kas izvēlēsies jauno šķirni, jo viņam būs pieejama informācija par šķirņu slimību ieņēmību kopā ar ražas un kvalitātes rādītājiem. Šāda slimību vērtēšana tiek veikta gan Lietuvā, gan Igaunijā, kur arī izmēģinājums tiek iekārtots līdzīgi.

Darba uzdevumi:
1. Izvērtēt ziemāju labību (kviešu, miežu, rudzu, tritikāles) šķirņu izturību pret lapu un vārpu slimībām – maija vidus un  jūnija visus, precīzs novērtēšanas laiks būs atkarīgs no labību attīstības intensitātes, ko ietekmē laikapstākļi.

2. Izvērtēt vasaras kviešu un miežu šķirņu izturību pret lapu un vārpu slimībām – jūnija vidus un jūlijs, precīzs novērtēšanas laiks būs atkarīgs no labību attīstības intensitātes, ko ietekmē laikapstākļi.

3. Izvērtēt ziemas rapša šķirņu izturību pret lapu tumšplankumainību un stublāju vēzi – jūlijs un augustā pēc ražas nokulšanas. Alternaria un Phoma vērtē jau rudenī pēc ziemas rapša iesēšanas, pirms veģetācijas beigām.

4. Izvērtēt vasaras rapša šķirņu izturību pret pāksteņu tumšplankumainību un stublāju slimībām - .

5. Citu slimību uzskaite labību un rapša šķirnēm, ja tās tiek konstatētas.

Projekta īstenotājs LLU LF SĪN laboratorija un SĪN īstenošanas vietas - LLU MPS Pēterlauki un izmēģinājumu īstenošanas vieta Višķi; LLU Zinātniskais institūts, LLU MPS Vecauce, Atvasinātas publiskas persona Agroresursu un ekonomikas institūts Priekuļu un Stendes pētniecības centri.