Pārlekt uz galveno saturu

Dibināta jauna stipendija sadarbībā ar AS “Rīgas Dzirnavnieks”

Attēla autors: No LLU arhīva

Līdz 28. maijam LLU Lauksaimniecības fakultātes (LF) un Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF) studenti aicināti pieteikties AS “Rīgas Dzirnavnieks” stipendijas programmai, kā laikā studentiem būs iespēja īstenot profesionālo praksi uzņēmumā un/vai veikt studiju noslēguma darbu par uzņēmuma aktuālām problēmām agronomijā vai graudaugu pārstrādes produktu ražošanā.

Stipendijai pretendēt var valsts finansēts pilna laika pamatstudiju studējošais, kurš sekmīgi studē LLU profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1. vai 2. kursa studiju programmā “Lauksaimniecība” un vēlas iegūt agronoma ar specializāciju laukkopībā kvalifikāciju vai akadēmiskās izglītības bakalaura 3. vai 4. kursa studiju programmā “Pārtikas zinības” (Pārtikas kvalitāte un inovācijas), vai 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 3. vai 4. kursa studiju programmā “Pārtikas produktu tehnoloģija”.

Stipendija tiek piešķirta vienam Lauksaimniecības fakultātes un vienam Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studentam, kurš 1 studiju gadu, no 1. septembra līdz 30. jūnijam, saņems 100 eiro apmērā lielu stipendiju.

Lai pieteiktos stipendijai prakses gadījumā, pretendentam jāiesniedz motivācijas vēstuli, sekmju izrakstu ar pēdējā semestra studiju rezultātiem un aprēķinātu vidējo svērto atzīmi, kā arī dzīves apraksts (Curriculum Vitae). Savukārt, ja pretendents vēlas veikt pētījumu, tad pretendentam nepieciešams iesniegt sekmju izrakstu par pēdējā semestra studiju rezultātiem un ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi, dzīves aprakstu (Curriculum Vitae), pētījuma projektu (no 4-6 lpp.), norādot pētījuma mērķi, tā pamatojumu, risināmo jautājumu aktualitāti un novitāti, paredzētās pētījuma metodes un literatūras sarakstu, kas saskaņots ar pētījuma zinātnisko vadītāju un Uzņēmuma pārstāvi, kā arī pētījuma zinātniskā vadītāja atsauksmi.

Stipendijas nolikums pieejams LLU mājaslapā.

Pievienots 15/05/2018