Pārlekt uz galveno saturu

Studentu konference

studenti, zinātniskā konference

Katru gadu aprīlī fakultātē notiek studentu un maģistrantu zinātniskā konference "Daudzveidīga lauksaimniecība". 

LF studentu un maģistrantu zinātniskā konference "Daudzveidīga lauksaimniecība", Jelgavas pilī, 19.04.2018., sākums plkst. 10.00. Plenārsēde notiks Jelgavas pils Aulā, sekciju sēdes - fakultātes auditorijās (skat. informāciju zemāk).

Darba kārtība:

Laiks un vieta  Notikums Piezīmes
10:00 Pils Aula

Plenārsēde.
Rektores I. PIlveres uzruna
Dekānes Z. Gailes uzruna
"Zelta pildspalvas" pasniegšana
Dzimšanas dienas kūkas baudīšana

Aicināti visi studenti, mācībspēki un darbinieki
no 11:30  Darbs sekcijās Darba kārtība sekcjās
Pilī, 123.aud. Agronomijas sekcija I Darba kārtība
Pilī, 109.aud. Agronomijas sekcija II Darba kārtība 
apvienotā sekcija dārzk.+ lauk.spec. virziens
Pilī, 207.aud. Lopkopības sekcija Darba kārtība

Tēzes tiks izdotas elektroniskā veidā pēc konferences.

Kopsavilkuma forma

Svarīgi: 
līdz 12. aprīlim iesūtīt tēmas nosaukumu + autors + darba vadītājs vai TĒZES uz dace.silina@llu.lv