Pārlekt uz galveno saturu

Augsnes un augu zinātņu institūts

Augsnes un augu zinātņu institūts nodibināts ar LLU Senāta 2005. gada 8. jūnija lēmumu un savu darbību uzsāka ar 2005. gada 1. septembri.

To veido apvienojot LF sastāvā esošās katedras:

  • Augu bioloģijas un aizsardzības;
  • Augsnes un agroķīmijas;
  • Laukkopības

Ar 2018. gada 1. septembri institūtam pievienojās 

  • Augkopības nodaļa
  • Dārzkopības nodaļa

Institūta direktore
Ilze Vircava, Dr. geol.

docente, vadošā pētniece