Pārlekt uz galveno saturu

Graudaugu sējuma ierīkošanas pamatnosacījumu ievērošana

Demonstrējums Višķos

Demonstrējuma ierīkošana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. 
(Iepirkuma identifikācijas Nr: ZM/2017/4_ELFLA)

Demonstrējums

“GRAUDAUGU SĒJUMA IERĪKOŠANAS PAMATNOSACĪJUMU IEVĒROŠANA DAŽĀDOS LATVIJAS REĢIONOS” (LAD līguma numurs: LAD 240118/P27)

Demonstrējuma mērķis: ievērojot saimniecība atrašanās vietu un augsnes īpašības, demonstrēt graudaugu sējuma ierīkošanas integrētās audzēšanas pamatnosacījumu ievērošanu saimniecībā.

Projekta Nr. 18-00-A00102-000022

Projekta īstenošanas laiks un vieta: 2018. – 2020. gads, LLU Mācību un pētījumu saimniecība "Pēterlauki", Jelgavas nov. un MPS "Pēterlauki" Višķu nodaļa, Daugavpils nov.

Projekta īstenotājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības fakultāte MPS "Pēterlauki"

Atbalstītāji: SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs

Vairāk informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai ir Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Rezultāti 2019. gads

Rezultāti 2018. gads

Logo