Pārlekt uz galveno saturu

Seminārs "Augsnes ilgtspējīga apsaimniekošana"

Sākas
Beidzas
Vieta
Jelgava, Lielā iela 2, Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centrs

Zemei un augsnei ir neatsverama nozīme dabas sistēmu pastāvēšanā un sabiedrības dzīvē, taču cilvēka darbība apdraud kopējo zemes resursu, tostarp augsnes funkcionēšanu. Augsne ir svarīgs un bieži vien aizmirsts klimata sistēmas elements. Tā ir otra lielākā oglekļa krātuve pēc lielajām ūdens krātuvēm. Oglekļa daudzumu augsnē nozīmīgi ietekmē lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanas veids un paņēmiens. Lauksaimniecībā augsnes aršana paātrina organisko vielu trūdēšanu un mineralizāciju. Lai oglekli saglabātu augsnē, būtu jāsamazina augsnes apstrāde, tostarp aršana, jāplāno augu maiņa, tostarp uztvērējaugu audzēšana, kā arī, kultūraugu atliekas jāiestrādā augsnē. Slimību ierosinātāji, kas saglabājas salmos un citās augu atliekās, ir faktors, kas jāņem vērā, izvēloties veikt minimālo augsnes apstrādi, un noteikti jāatceras, ka agronomiski pamatota augu maiņa ir zemkopja veiksmes pamatā. Samazinot augsnes apstrādes intensitāti, tiek bremzēta oglekļa nonākšana atmosfērā, tomēr augsnes apstrādes intensitātes mazināšana vai pilnīga atteikšanās no aršanas var radīt citu negatīvu efektu, kas saistīts ar lielāku minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu patēriņu, kas var radīt citas negatīvas sekas uz vidi. Uztvērējaugu audzēšanā līdzšinējā pieredze Latvijā ir salīdzinoši neliela, taču veiktie pētījumi liecina, ka uztvērējaugi var dot pozitīvu devumu augsnes ilgtspējīgā apsaimniekošanā. Lai skaidrotu dažādu augsnes apstrādes agrotehnisko paņēmienu un izmantošanas veidu priekšrocības, šī gada 27. septembra LLU rīkotajā seminārā diskutēsim par Latvijas augsnes ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Lūdzam pieteikties semināram līdz š.g. 25. septembrim, nosūtot informāciju par dalībnieku (dalībnieka vārdu, uzvārdu, amatu un pārstāvēto iestādi) uz LLU elektroniskā pasta adresi zinta.gaile@llu.lv

Papildus informācijai par semināru lūdzam sazināties ar Kristīni Sirmo e-pastā Kristine.Sirma@zm.gov.lv vai pa tālruni +371 29178894.

Semināra darba kārtība

Pievienots 03/09/2019
Portāla administrators