Pārlekt uz galveno saturu

Studentu konference

studenti, zinātniskā konference

Katru gadu aprīlī fakultātē notiek studentu un maģistrantu zinātniskā konference "Daudzveidīga lauksaimniecība". 

2019. gadā LF studentu un maģistrantu zinātniskā konference "Daudzveidīga lauksaimniecība"  notiks Jelgavas pilī, 17.04.2019., trijās sekcijās:
Agronomijas sekcija I, sākums plkst. 9:00
Agronomijas sekcija II, sākums plkst. 9:00
Lopkopība sekcija, sākums plkst. 10:00

Laiks ziņojumam līdz 10 minūtes.

Agronomijas sekcija I, sākums plkst. 9:00, 103. aud. Darba kārtība
Agronomijas sekcija II, sākums plkst. 9:00, 107. aud. Darba kārtība
Lopkopība sekcija, sākums plkst. 10:00, 207. aud. Darba kārtība

Svarīgi: 
līdz 15.04.2019. iesūtīt  autors, temats un  darba vadītāja amats, vārds uzvārds Dacei Siliņai (dace.silina@llu.lv) un Dainai Jonkus (daina.jonkus@llu.lv).

līdz 17.04.2019. iesūtīt referāta tēzes (kopsavilkuma/tēžu sagatave) Dacei Siliņai dace.silina@llu.lv. Tēzes tiks izdotas elektroniskā veidā pēc konferences.