Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies 2015

Attēla autors: No LLU arhīva

LF profesoram emeritus Dr.agr. Andrim Bērziņam piešķirta Zemkopības ministrijas medaļa "Par centību", 13.11.2015. (informācija: http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-pasniedz-apbalvojumus-par-nozimigu-i?id=4994).

LF vadošajiem pētniekiem Ziedonim Grīslim Dr. agr., Antonam Ružam Dr. habil. agr. un profesorei Inārai Turkai Dr. habil. agr. piešķirts Valsts emeritētā zinātnieka nosaukums.

Dr.agr. Dainim Lapiņam piešķirts IV šķiras Atzinības krusts. Ar Atzinības krustu apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā.

Dr.biol., Dr.habil.agr. Inārai Turkai ir piešķirta Pauļa Lejiņa balvalauksaimniecības zinātnēs par zinātniskiem pētījumiem un publikācijām lauksaimniecības kultūraugu aizsardzībā no 1974. līdz 2014. gadam. LZA pirmā prezidenta vārdā nosaukto balvu kopš 1994. gada piešķir lauksaimniecības zinātniekiem par fundamentāliem pētījumiem.

Aizstāvētie promocijas darbi

Liena Poiša, Dr.agr., promoc. darbs "Sējas kaņepju un miežabrāļa produktivitātes un kvalitātes rādītāju izvērtējums cietā biokurināmā ieguvei" (aizstāvēšana datums 11.12.2015.), promocijas darba zinātniskais vadītājs Dr.agr., prof. Aleksandrs Adamovičs (Lauksaimniecības fakultāte)

Arturs Stalažs, Dr.agr., promoc. darbs "Jāņogu ģints augiem kaitīgo Cecidophyopsis ģints pumpurērču sugu sastāvs, izplatība un saistība ar saimniekaugiem Latvijā" (aizstāvēšanas datums 30.10.2015.), promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.habil.agr. Ināra Turka (Lauksaimniecības fakultāte), zinātniskais konsultants PhD Inga Moročko-Bičevska (Latvijas valsts augļkopības institūts).

Valda Laugale, Dr.agr., promoc. darbs "Agrotehnoloģisko faktoru ietekme uz zemeņu ražošanas periodu lauka apstākļos" (aizstāvēšanas datums 29.05.2015.), promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr. biol. Sarmīte Strautina (Latvijas Valsts augļkopības institūts), asoc. prof. Dr. agr. Kaspars Kampus (LLU Lauksaimniecības fakultāte).

Vārdisko balvu ieguvēji un stipendiāti

Lāsma Lapiņa, 3. kursa studente (lauksaimniecības uzņēmuma vadītāja spec.), saņēmusi Latvijas Agronomu biedrības stipendiju.
Agita Medne, 3. kursa studente (lauksaimniecības uzņēmuma vadītāja spec.), saņēmusi Latvijas Agronomu biedrības Jāņa Ausekļa balvu.

Pievienots 08/04/2015