Pārlekt uz galveno saturu

Pagājušajā nedēļā veiksmīgi aizritējs 20.Baltijas Agronomijas forums

Attēla autors: No LLU arhīva

Šī gada 7. un 8. jūlijā notika 20. Baltijas Agronomu forums.

Lauksaimniecības fakultāte jūlijā rīkoja tradicionālo Baltijas Agronomijas forumu (Baltic Agronomy forum) - šī gada 7. un 8.jūlijā tas notika jau divdesmito reizi.
Baltijas Agronomijas foruma saknes stiepjas pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu sākumā, kad regulāru draudzīgu kontaktēšanos un pieredzes apmaiņu reizi divos gados un katru reizi citā Baltijas republikā uzsāka toreizējās visu Baltijas republiku Agronomijas fakultāšu Laukkopības un Augkopības katedras. Laiki, universitāšu nosaukumi Lietuvā un Igaunijā, fakultāšu un katedru nosaukumi visās trīs valstīs, kā arī foruma dalībnieki ir mainījušies, bet tradīcija apspriest zinātniskā darba rezultātus, plānot turpmāko sadarbību gan pētniecībā, gan augstākās izglītības nodrošināšanā ir saglabājusies. Tāpat ir saglabājusies arī interese par kaimiņvalstu aktualitātēm lauksaimnieciskajā ražošanā.

Šogad forumā piedalījās 73 dalībnieki no visām trim Baltijas valstīm - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes, Tartu Universitātes, Aleksandra Stulginska Universitātes, Lietuvas lauksaimniecības un mežsaimniecības zinātnes centra un Lietuvas lauksaimniecības konsultācijas dienesta.

Foruma pirmajā dienā dalībnieki informēja par zinātniskajām aktivitātēm universitātēs, dalībnieki no Latvijas prezentēja AgroBioRes un Eurolegume, kā arī citos projektos iegūtos rezultātus. Daļa no ziņojumiem bija veltīti tauriņziežiem un pākšaugiem, jo 2016. gads ir Starptautiskais Pākšaugu gads (http://www.fao.org/pulses-2016/en/). Pēc ziņojumiem foruma dalībniei devās uz kooperatīva LATRAPS galveno mītni Elejā. Ar kooperatīva LATRAPS darbības virzieniem Foruma dalībniekus iepazīstināja ģenerāldirektors Edgars Ruža, kā arī Mārtiņš Dauksts; piedalījās un uz dažādiem jautājumiem atbildēja komercdaļas direktore Līga Ruža un Lauksaimniecības nodaļas direktors Ģirts Ozols. Viesi bija ļoti ieinteresēti un pat pārsteigti par tik izteiktu kooperācijas veiksmes stāstu kādā no postpadomju valstīm. Lietuvas Aleksandra Stulginska universitātes Agronomijas fakultātes prof. Vaclovas Bogužas izteica īpašu pateicību par iespēju iepazīties ar LATRAPS, jo sacīja, ka Lietuvā tik veiksmīgu kooperatīvu nav.

Otrajā dienā foruma dalībnieki apmeklēja MPS "Pēterlauki", kur par saimniecību stāstīja tās direktors Merabs Katamadze, bet ar ierīkotajiem izmēģinājumiem un jau iegūtajiem rezultātiem iepazīstināja projektu vadītāji prof. Aleksandrs Adamovičs, prof. Ina Alisiņa, vad. pētnieks Antons Ruža un citi. Pēc laukaugu izmēģinājumu apskates dalībniekus laipni uzņēma, izrādīja laboratorijas un lauka izmēģinājumus Dārzkopības institūta pārstāvji. 

Nākošais Baltijas Agronomijas forums notiks pēc diviem gadiem Igaunijā.

Foruma orgnizatori vēlreiz saka lielu paldies tās atbalstītājiem! 

Pievienots 15/07/2016