Pārlekt uz galveno saturu

Aktuālie projekti

Valsts pētījumu programma - Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā (AgroBioRes)

EUROLEGUME - Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply food and feed. 

INNOFRUIT - "Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība aungļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs". Projekta rezultāti redzami šeit: https://fruittechcentre.eu/lv

Graudu un rapša šķirnu izturības izvērtējums pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, novērojot šķirnu saimnieciskās īpašības. 
Projekta mērķis - projekta ietvaros paredzēts novērtēt slimību ieņēmību graudaugu un rapšu šķirnēm, kas tiek dotas uz augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu, kur ietilpst šķirnes, kas jau ietvertas nacionālajā vai Eiropas savienības katalogā un Latvijā šķirnes pārstāvis vēlas veikt tikai pēcreģistrācijas izmēģinājumus, kā arī pavisam jaunas, perspektīvas šķirnes, kuras iziet pārbaudes, lai tiktu iekļautas nacionālajā katalogā. Veicot šādu jauno šķirņu slimību monitoringu šķirņu salīdzināšanas ietvaros, vidēji trīs vietās Latvijā, būs iespējams iegūt priekšstatu, ko jaunās šķirnes dara Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, ja tām netiek pielietota pilna intensīvā audzēšanas tehnoloģija – lietoti augu augšanas regulatori un fungicīdi. Vislielākais ieguvējs no šādas slimību novērtēšanas būs audzētājs – zemnieks, kas izvēlēsies jauno šķirni, jo viņam būs pieejama informācija par šķirņu slimību ieņēmību kopā ar ražas un kvalitātes rādītājiem. Šāda slimību vērtēšana tiek veikta gan Lietuvā, gan Igaunijā, kur arī izmēģinājums tiek iekārtots līdzīgi.
Projekta īstenotājs LLU LF SĪN laboratorija un SĪN īstenošanas vietas - LLU MPS Pēterlauki un izmēģinājumu īstenošanas vieta Višķi; LLU Zinātniskais institūts, LLU MPS Vecauce, Atvasinātas publiskas persona Agroresursu un ekonomikas institūts Priekuļu un Stendes pētniecības centri.