Pārlekt uz galveno saturu

Sarmītes Rancānes promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Lauksaimniecības fakultātes 123. auditorijā, Lielā ielā 2, Jelgavā

Sarmīte Rancāne (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5000-0469)

Promocijas darba tēma: "Augu barības elementu reciklācijas iespējas enerģētisko zālaugu plantācijās"

Promocijas darba zinātniskā vadītāji:
Profesors, Dr. habil. agr. Aldis Kārkliņš (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2281-5967)
Dr. silv. Dagnija Lazdiņa (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8280-3912)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus LLU tīklā.

Promocijas darbam piešķirts DOI (Digital Object Identification) - 10.22616/lluthesis/2021.008

Īso metadatu aprakstu promocijas darbam var atrast Crossref vietnē.

Pievienots 25/11/2021
Portāla administrators