Pārlekt uz galveno saturu

Līdzsvarota lauksaimniecība 2019

Līdzsvarota lauksiamniecība 2019

Aicinām visu lauksaimniecības zinātnisko iestāžu kolēģus, Zemkopības ministrijas speciālistus, konsultāciju dienesta darbiniekus, lauksaimnieku biedrības, uzņēmumu vadītājus, pakalpojumu sniedzējus un topošos lauksaimniecības speciālistus.

Konference notiks 2020. gada 20. februārī LLU telpās Lielā ielā 2, Jelgavā.

Konferences mērķis - popularizēt jaunākās zinātnes atziņas un praktisko pieredzi laukkopības, dārzkopības un lopkopības nozarēs.

Konferences laikā notiks plenārsēde par biozinātnes ilgtspējīgas attīstības iespējām Latvijā un darbs tematiskajās sekcijās par nozarei aktuālajiem jautājumiem. Pils telpās  būs izvietoti stenda ziņojumi.

 

Konferences DARBA KĀRTĪBA tiks precizēta

 

 

Svarīgie datumi tiks precizēti:

Pieteikšanās: līdz 2020. gada janvārim (Reģistrācijas forma)

Raksta kopsavilkuma (tēzes) iesniegšana:   līdz 2020. gada janvārim

Rakstu iesniegšana: tiks precizēta

 

Dalības maksa tiks precizēta

 

Rekvizīti:
Nodibinājums „Latvijas Lauksaimniecības universitātes fonds „JELGAVAS PILS””
Reģ. Nr. 40008056854
Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV-3001
AS „SEB banka” Jelgavas filiāle

UNLALV2X
Konts: LV68UNLA0050000109722

Maksājot no personīgiem līdzekļiem lūgums summu ieskaitīt kā ziedojumu. Jautājumu gadījumā: dzidra.kreismane@llu.lv vai tel. 29431756

Stenda ziņojumu izmēri: ne platāku par 84 cm, ne augstāku par 118 cm (A0 izmērs).

 

Rakstu krājums būs pieejams tikai digitālā veidā LLU portālā, drukātā veidā būs konferences TĒZES.

Iepriekšējo gadu rakstu krājumi ir ievietoti CAB Abstracts un AGRIS datu bāzēs, kā arī apraksts un tiešsaistes adrese ir iekļauti LLU bibliotēkā datu bāzēs.

 

Konferences sekretariāts

Dzidra Kreišmane (vadītāja). Lielā iela 2 (Pilī), 229.telpa. Tel. nr.: 29431756, 63005629; E-pasts: dzidra.kreismane@llu.lv

Renāte Sanžarevska (sekretāre). Tel. nr. 63005632.
Aizpildītu reģistrācijas formu, kopsavilkumu un manuskriptu sūtīt elektroniskā formā uz: renate.sanzarevska@llu.lv. 

Iepriekšējo gadu zinātniski prakstiskās konferences rakstu krājumi:
2013. gada februārī - zinātniski praktiskā konference "Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai"; 
2012. gada februārī - zinātniski praktiskā konference "Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtika, lopbarība, šķiedra un enerģija";
Līdz 2009. gadam tika organizēta starptautiskās konferences ar zinātnisko rakstu krājumu "Agronomijas vēstis". Šī krājuma izdevumu elektroniskās versijas atrodamas LLU LF Fundamentālās bibliotēkas vietnē.

Datubāzes: AGRIS, CAB Abstracts

Informācija par krājumu tiešsaistē ievietota LLU bibliotēkas mājas lapas sadaļā LLU izdotie krājumi tiešsaistē.