Pārlekt uz galveno saturu

Izturētspējīga lauksaimniecība un vidrūpe – nākošā plānošanas perioda aktualitātes

Attēla autors: No LLU arhīva

Kopš Latvija ir iestājusies Eiropas Savienībā, mūsu dzīve ir pakļauta plānošanas periodiem, īpaši tautsaimniecības nozaru attīstības kontekstā. 2021.gadā sāksies jaunais plānošanas periods, kurā studijas LLU būs noslēguši vecāko studiju kursu studenti. Viņi aktīvi būs iesaistījušies darba dzīvē. Kas mūs sagaida jaunajā plānošanas periodā lauksaimniecības un lauku attīstības jomā? Studentu grupa no LLU devās uz Zemkopības ministriju, lai noskaidrotu šos jautājumus.

4.decembrī Rīgā ZM bakalauru programmas 3.kursa studenti no ESAF programmas “Ekonomika” specializācijas virziena “Agrārā un vides ekonomika” un LF studiju programmas “Lauksaimniecība” Uzņēmējdarbības apakšprogrammas studenti tikās ar ZM Valsts sekretāra vietnieci Rigondu Krieviņu un Tiešo maksājumu  un nozaru ekonomikas nodaļas vadītājas vietnieci Elīnu Dimanti.

2021.-2027. gadā ES izvirzītas četras prioritātes kopējā lauksaimniecības politikā: veicināt gudru un izturētspējīgu lauksaimniecības nozari; atbalstīt vidrūpi un rīcību klimata jomā; stiprināt sociālekonomisko vidi lauku apvidos; uzlabotas zināšanas, subsidiaritāte, uzlabots sniegums. Parādās tāds termins kā vidrūpe, kas iezīmē lielākas ambīcijas vides un klimata jautājumiem. Daudz lielāks uzsvars tiks likts arī uz investīciju projektiem šajā jomā. Tiek aktualizēts lauksaimnieku paaudzes novecošanās jautājums, tādejādi jaunajā plānošanas periodā tiek plānoti vairāki atbalsta pasākumi jaunajiem lauksaimniekiem, kuri reāli pārņem savu vecāku saimniecības, un arī tiem, kuri gados varbūt nav tik jauni, bet ir iesācēji lauksaimniecības jomā.

Tikšanās reizē īpaši tika uzsvērta arī jauno cilvēku loma lauksaimniecības politikas veidošanā, būt aktīviem, iesaistīties sabiedriskajās organizācijās, kuras piedalās valstiski svarīgu jautājumu lemšanā. Tieši šobrīd ir aizsācies aktīvs darbs Latvijā, pie dažādu regulējošo instrumentu izstrādes un to apspriešanas, lai varētu īstenot jaunos uzstādījumus ES lauksaimniecības un lauku politikas īstenošanai 2021.-2027.gadā.

Mācību ekskursija uz Zemkopības ministriju tika rīkota studiju kursu “Agrārā un vides politika” (ESAF studentiem, ko vada profesore Modrīte Pelše) un “Bioekonomika lauksaimniecībā” (LF studentiem, ko vada docents Kaspars Naglis – Liepa) ietvaros.

Materiālu sagatavoja

Modrīte Pelše

Pievienots 10/12/2018