Pārlekt uz galveno saturu

Fakultātes vadība

Dekāne

Dr.agr. Dace Siliņa
Tālrunis: 63005679, 29821882
e-pasts: dace.silina@llu.lv

Prodekāne

Mg. agr. Madara Darguža
Tālrunis: 63005679, 22495447
e-pasts: madara.darguza@llu.lv

Studiju programmu direktori

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" direktore
Dr. agr. Dace Siliņa
Tālrunis: 63005679
e-pasts: dace.silina@llu.lv

Akadēmiskās maģistra studiju programmas "Lauksaimniecība" direktore
Dr.biol. Biruta Bankina
e-pasts: biruta.bankina@llu.lv

Doktora studiju programmas "Lauksaimniecība"
laukkopības apakšvirziena direktors
Dr. agr. Aleksandrs Adamovičs 
e-pasts: aleksandrs.adamovics@llu.lv

lopkopības apakšvirziena direktore
Dr. agr. Daina Kairiša
e-pasts: daina.kairisa@llu.lv

Darbinieki

Līga Sietniece
Tālruņi: 63005679, 25448599
e-pasts: liga.sietniece@llu.lv