Pārlekt uz galveno saturu

Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota lauksaimniecība 2022"

Konference 2022

Aicinām visu lauksaimniecības zinātnisko iestāžu kolēģus, Zemkopības ministrijas speciālistus, lauksaimniecības konsultantus, lauksaimnieku biedrības, uzņēmumu vadītājus, agronomus, zemniekus, lauksaimniecības pakalpojumu sniedzējus un topošos lauksaimniecības speciālistus.

Konferences mērķis: popularizēt jaunākās zinātnes atziņas un praktisko pieredzi laukkopības, dārzkopības un lopkopības nozarēs.

Konferences norises laiks: 2022. gadā no 24. līdz 25. februārim

Konferencē iespējams piedalīties:

 • ar publikāciju (tēzes, zinātniskais raksts, praktiskās pieredzes raksts vai stenda referāts) un prezentāciju;
 • tikai ar publikāciju (tēzes, zinātniskais raksts, praktiskās pieredzes raksts vai stenda referāts);
 • tikai ar prezentāciju (mutisks referāts vai stenda referās);
 • kā klausītājs.

Reģistrācija dalībai konferencē:

Reģistrācija dalībai konferencē kā klausītājam: līdz 23.02.2022 plkst. 16.00 (elektroniski aizpildot pieteikšanās formu). Konferences organizatori aicina iepriekš pieteikties dalībai kā klausītājiem elektroniski aizpildot pieteikšanās formu. Piesakoties dalībai, interesenti saņems atgādinājumu un saiti uz konferences tiešraidi YouTube kanālā un sekciju sēdēm Zoom platformā.

Konferences dalības maksa:

 •  EUR 40.00  par vienu ziņojumu (maksā iekļauta dalība konferencē, kopsavilkuma un raksta publicēšana), jāsamaksā līdz 09.02.2022.
 • dalība konferencē kā klausītājam ir bez maksas

Rekvizīti maksājuma veikšanai:

 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • Reģ.Nr. 2891101568
 • Banka: Valsts kase, TREL LV 22
 • Norēķinu konti: LV76TREL9160031000000
 • Maksājuma mērķis: EKK21490, LF konferences dalības maksa, vārds, uzvārds

 

Konferences koordinātors:

Adrija Dorbe, e-pasts: lfkonference2022@llu.lv

 

Iepriekšējo gadu rakstu krājumi ir ievietoti CAB Abstracts, AGRIS un citās datu bāzēs, kā arī apraksts un tiešsaistes adrese ir iekļauti LLU bibliotēkas mājaslapā sadaļā LLU E-izdevumi.

Informācija par krājumu tiešsaistē ievietota LLU bibliotēkas mājas lapas sadaļā LLU izdotie krājumi tiešsaistē.