Pārlekt uz galveno saturu

Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota lauksaimniecība 2021"

Konference 2021

Aicinām visu lauksaimniecības zinātnisko iestāžu kolēģus, Zemkopības ministrijas speciālistus, konsultāciju dienesta darbiniekus, lauksaimnieku biedrības, uzņēmumu vadītājus, pakalpojumu sniedzējus un topošos lauksaimniecības speciālistus.

Konferences mērķis: popularizēt jaunākās zinātnes atziņas un praktisko pieredzi laukkopības, dārzkopības un lopkopības nozarēs.

Konferences norises laiks: 2021. gadā no 25. līdz 26. februārim

Reģistrācija dalībai konferencē un dalības maksa:

  • pieteikšanās /  reģistrācija dalībai konferencē: līdz 29.01.2021.
  • rakstu kopsavilkuma iesniegšana: līdz 15.01.2021.
  • rakstu iesniegšana: līdz 25.02.2021.
  • līdz 10.02.2021. - EUR 40.00 (maksā iekļauta dalība konferencē, konferences Tēžu krājums, kopsavilkuma un raksta publicēšana)
  • pēc 10.02.2021. - EUR 45.00 (maksā iekļauta dalība konferencē, konferences Tēžu krājums, kopsavilkuma un raksta publicēšana)

Konferences organizatori aicina iepriekš pieteikties dalībai e-pastā: ingrida.augspole@llu.lv vai elektroniski aizpildot pieteikšanās formu. Piesakoties dalībai, interesenti saņems atgādinājumu un saiti uz konferences tiešraidi YouTube kanālā un sekciju sēdēm Zoom platformā.

Konferences tiešraižu saites Youtube kanālā:

Plenārsēde
Pētījumi laukkopībā
Pētījumi dārzkopībā
Pētījumi lopkopībā
Pētījumi lauksaimniecībā ES zaļā kursa kontekstā

Plakāta referātus līdz 22. februārim PowerPoint formātā atsūtīt uz e-pastu: ingrida.augspole@llu.lv (sagatavi skatīt pielikumā)

Konferences programma

Rekvizīti:
Nodibinājums "Latvijas Lauksaimniecības universitātes fonds "JELGAVAS PILS""
Reģ. Nr. 40008056854
Lielā ielā 2, Jelgavā, LV-3001
AS „SEB banka” Jelgavas filiāle, UNLALV2X
Konts: LV68UNLA0050000109722

Maksājot no personīgiem līdzekļiem, lūgums summu ieskaitīt kā ziedojumu.
Rēķina sagatavošanai rekvizītus un rēķinā iekļaujamo informāciju sūtīt: ingrida.augspole@llu.lv

Konferences sekretariāts:

Ingrīda Augšpole (vadītāja). Adrese: Lielā iela 2, 118. telpa, e-pasts: ingrida.augspole@llu.lv

Dzidra Kreišmane (vadītāja). Adrese: Lielā iela 2 , 229. telpa, e-pasts: dzidra.kreismane@llu.lv

Renāte Sanžarevska (sekretāre). Adrese: Lielā iela 2, 220. telpa

Iepriekšējo gadu rakstu krājumi ir ievietoti CAB Abstracts, AGRIS un citās datu bāzēs, kā arī apraksts un tiešsaistes adrese ir iekļauti LLU bibliotēkas mājaslapā sadaļā LLU E-izdevumi.

Informācija par krājumu tiešsaistē ievietota LLU bibliotēkas mājas lapas sadaļā LLU izdotie krājumi tiešsaistē.