Pārlekt uz galveno saturu

Mācību un pētījumu saimniecība "Pēterlauki"

Par MPS "Pēterlauki"

Mācību un pētījumu saimniecība (MPS) "Pēterlauki" kā LLU struktūrvienība izveidota 1993. gadā. Tās pamatsastāvā ietilpa valsts kapitāla daļas, kas privatizācijas rezultātā tika nodalītas no AS "Platone". Tika izveidota saimniecība ar augkopības un lopkopības nozarēm, tās sastāvā iekļāva arī jau kopš 1968. gada darbojošos Agronomijas, vēlāk Lauksaimniecības fakultātes izmēģinājumu lauku. 
1997. gadā notika pārmaiņas: likvidēta lopkopības nozare un MPS "Pēterlauki" iekļauta kā struktūrvienība Lauksaimniecības fakultātē.

Saimniecību ir vadījuši direktori:

 • Andrejs Garančs (1993.g.-1994.g.),
 • Aleksandrs Adamovičs (1995.g.-1996.g.),
 • Dzintra Kreita (1997.g.-2008. g.),
 • Valdis Kreits (2009.g.-2010.g.),
 • Merabs Katamadze (2011.g. -  2021.g)

No 2021. gada jūnija saimniecības direktore ir Ieva Iesalniece

Saimniecība ir bāze lauka izmēģinājumu ierīkošanai agronomisko pētījumu projektu realizēšanai un mācību procesa nodrošināšanai, tās mērķis un pamatuzdevumi nav mainījušies jau kopš Agronomijas fakultātes (AF) Izmēģinājumu lauka izveidošanas Pēterlaukos 1968. gadā. 


AF Izmēģinājumu lauka vadītāji bijuši: 

 • Aina Laura (1967.-1970.), 
 • Gunta Šņickovska (1970.-1972.), 
 • Andrejs Garančs (1971.), 
 • Aldis Namiķis (1973.-1974.), 
 • Elga Reisa (1975.-1976.), 
 • Dzidra Kreišmane (1977.),
 • Dzintra Kreita (1978.-1979.), 
 • Valdis Kreits (1980.-2006.).


MPS "Pēterlauki" darbības joma ievērojami paplašinājās ar 2001. gadu, kad saimniecības sastāvā tiek iekļauta Jelgavas Valsts augu šķirņu salīdzināšanas stacija, pārņemot tās funkcijas un materiāli tehnisko bāzi.
Šobrīd MPS "Pēterlauki" izvietoti vairākās vietās Latvijā: Jelgavas novada Platones pagastā un Cenu pagastā un Daugavpils novada Višķu pagastā.
Pašreiz saimniecības rīcībā ir vairāk kā 250 ha aramzemes, lauka iemēģinājumu ierīkošanai, kopšanai un novākšanai atbilstoša tehnika un aprīkojums, kā arī uzticams un kvalificēts personāls, lai izpildītu ar pētniecību saistītos uzdevumus.

Saimniecība nodrošina lauka izmēģinājumu ierīkošanu: LF pētnieku, studentu, maģistrantu un doktorantu pētniecības darbu izstrādei; šķirnes identitātes pārbaudei kontrollauciņos; pesticīdu efektivitātes pārbaudei, kas nepieciešams AAL reģistrācijai.

Veicam dažādu laukaugu sugu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu. Katru gadu sadarbībā ar dažādām firmām ierīkojam demonstrējuma izmēģinājumus. Ražojam dažādu kultūraugu sēklas materiālu.

 

Zirgkopības mācību centrs "Mušķi"

Adrese: Cenu pag., Jelgavas novads, LV-3043

Zirgkopības mācību centra "Mušķi" pamatuzdevums ir nodrošināt iespēju studentiem iegūt un papildināt vispusīgas zināšanas nodarbībās ar zirgiem. Mācību centrā ir iespēja apgūt pamata prasmes saskarsmē ar zirgu. Studenti apgūst klasisko jātnieku sporta veidu pamatus.

LLU studentiem:

 • Pilna un nepilna laika LF studentu praktiskās nodarbības zirgkopībā;
 • VMF studentu praktiskās nodarbības lopkopībā;
 • Brīvās izvēles studiju kurss "Zirga un jātnieku sagatavošanas pamati";
 • Sadarbībā ar LLU Mūžizglītības centru īstenojam tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursus zirgkopībā.

Bērniem:

 • Jauno jātnieku apmācība (8-16g.v.)

Visiem interesentiem:

 • Sadarbībā ar LLU Mūžizglītības centru piedāvājam praktiskās nodarbības tālākizglītības kursos un profesionālās pilnveides izglītības programmās
 • Jātnieku apmācība (abonementi)

Papildus pakalpojumi:

 • Zirgu novietņu boksa īre zirga turēšanai pēc individuāla līguma 125 EUR/mēn.;
 • Figurālās jāšanas priekšnesums mūzikas pavadībā no 120 EUR;
 • Slēgtās manēžas izmantošana no 20 EUR/stundā
 • Ekskursija stallī;
 • Zirgu noma fotosesijai ZMC Mušķi teritorijā un izbraukumā, no 20 EUR.