Pārlekt uz galveno saturu

Kontakti

Lauksaimniecības fakultāte
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, Latvija
Tālr./fakss: 63005679, mob. 25448599
E-pasts:  lfdek@llu.lv
E-pasts elektroniski parakstītiem dokumentiem: edokuments@llu.lv

Rekvizīti:
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Reģ.Nr. 90000041898

Banka: Valsts kase, TREL LV 22
Norēķinu konti:
LV29TREL9160030000000 (studiju maksai)
LV76TREL9160031000000 (pārējiem maksas pakalpojumiem, t.sk. studiju maksas parādiem)
LV26TREL9160032000000 (budžeta līdzekļi)

Banka: AS Swedbank, HABALV22
Norēķinu konts:
LV93HABA0001407057173 (studiju maksai)

Banka: AS Citadele banka, PARXLV22
Norēķinu konts:
LV95PARX0002242990005 (studiju maksai)

Studiju maksas iemaksas kvīts paraugs:

Studiju maksa

Maksātājs: Jūsu vārds un uzvārds, personas kods

Maksātāja banka: (tā, kurā maksājāt) parasti Jums nav nekas jāraksta

Saņēmējs:

Reģ. nr. 90000041898
Valsts Kase, TRELLV22
Konta nr. LV29TREL9160030000000

vai

AS Swedbank, HABALV22
Konta nr. LV93HABA0001407057173

vai

AS Citadele banka, PARXLV22
Konta nr. LV95PARX0002242990005

Maksājuma mērķis (arī  "iemaksas mērķis", arī "pamatojums"): Ieņēmumu kods 21351, tās fakultātes nosaukuma saīsinājums, kurā studējat (ESAF), studiju forma (pilna vai nepilna laika) un par kuru semestri maksājat. Ja maksā cita persona, tad studenta vārds, uzvārds.

 

Studiju parāda iemaksas kvīts paraugs:

Maksātājs: Vārds, Uzvārds, personas kods 

Maksātāja banka: (kurā maksā)

Saņēmējs:
Valsts kase TREL LV22
Reģ. nr. 90000041898
konta nr. LV76TREL9160031000000

Saņēmēja banka: Valsts kase TREL LV22

Maksājuma mērķis:
Studiju parāds. OBLIGĀTI norādīt fakultāti, kurā ir studiju kurss! Piemēram: Matemātika- ITF
Pilna/Nepilna laika studijas

Ieņēmumu kods 21359 (studiju parāds)