Pārlekt uz galveno saturu

Kontakti

Lauksaimniecības fakultāte
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, Latvija
Tālr./fakss: 63005679, mob. 25448599
E-pasts:  lfdek@llu.lv
E-pasts elektroniski parakstītiem dokumentiem: edokuments@llu.lv

Studiju maksas iemaksas kvīts paraugs:

Studiju maksa
Maksātājs: 
Jūsu vārds un uzvārds, personas kods
Maksātāja banka: (tā, kurā maksājāt) parasti Jums nav nekas jāraksta

Saņēmējs:
LLU reģ. nr. 90000041898
Valsts Kase, TRELLV22
Konta nr. LV29TREL9160030000000

vai

AS Swedbank, HABALV22
Konta nr. LV93HABA0001407057173

vai

AS Citadele banka, PARXLV22
Konta nr. LV95PARX0002242990005

Maksājuma mērķis (arī  "iemaksas mērķis", arī "pamatojums"): Ieņēmumu kods 21351, tās fakultātes nosaukuma saīsinājums, kurā studējat (PTF), studiju forma (pilna vai nepilna laika) un par kuru semestri maksājat. Ja maksā cita persona, tad studenta vārds, uzvārds.

Studiju parāda iemaksas kvīts paraugs:
Maksātājs: 
Vārds, Uzvārds, personas kods 
Maksātāja banka: 
(kurā maksā)

Saņēmējs:
Valsts kase TREL LV22
LLU reģ. nr. 90000041898
konta nr. LV76TREL9160031000000

Saņēmēja banka: Valsts kase TREL LV22

Maksājuma mērķis:
Studiju parāds. OBLIGĀTI norādīt fakultāti, kurā ir studiju kurss! Piemēram: Matemātika- ITF
Pilna/Nepilna laika studijas

Ieņēmumu kods 21359 (studiju parāds)